post

Praca w Islandii?

Oczywiście jeżeli chcemy praktyka oraz kompozycję w Islandii przez dłuższy okres, dodatkowo musimy ubiegać się o pozwolenie na pobyt długoterminowy. W niniejszym charakteru należy osobiście złożyć projekt do Krajowego Rejestru Islandii, który przydzieli kennitala a po weryfikacji przedstawionych dokumentów (umowy o produkcję, transakcji na zakwaterowanie, potwierdzeniu rozpoczęcia studiów), wyda stosowaną wadę oraz papier, o dane pobytu długoterminowego. Read More